Clara

Forvaltning av opphavsrett er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom avtaler med Bono, Fono, Gramo, Norwaco, Kopinor eller Tono sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Alle organisasjonene videreformidler innkrevde vederlag til rettighetshavere, og har non-profit-status.

BONO www.bono.no

BONO forvalter opphavsretten til over 2200 norske og 80 000 utenlandske visuelle kunstnere i Norge. BONO lisensierer og inngår avtaler om bruk av verk, og sørger for individuell fordeling av vederlag til opphavsmenn og rettighetshavere. Lisensområdet omfatter redaksjonell og kommersiell bruk i trykte og digitale medier som f.eks. bøker, film, kringkasting, nettsteder, databaser, merchandise mv. BONO er også innkrevings- og fordelingsorganisasjonen for følgerettsvederlaget, og sikrer at kunstnere og rettighetshavere mottar vederlag når deres verk blir videresolgt.

FONO www.fono.no

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper. Organisasjonen arbeider for bedre vilkår for norsk musikk generelt og for norsk musikkproduksjon spesielt. FONO er bindeleddet mellom og talerøret til over ett hundre frittstående selskaper.

Gramo www.gramo.no

Gramo fordeler vederlag individuelt til musikere, artister og plateprodusenter når deres innspillinger blir brukt i kringkasting og annen offentlig fremføring (butikker, hoteller, kaféer etc). Gramo har over 19.000 norske medlemmer, og representerer i tillegg alle aktuelle rettighetshavere i Norge og utlandet. I Gramo-statistikken som gis ut hvert år finnes informasjon om gjennomsnittlig vederlag, høyeste utbetaling, mest spilte låt, mest spilte artist etc etc.

Kopinor www.kopinor.no

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering. En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no). Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Norwaco www.norwaco.no

Norwaco er en paraplyorganisasjon som lisensierer bruk av lyd og levende bilder. Norwaco har 34 medlemsorganisasjoner med 60 000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. Norwaco er gitt forvaltningsoppdrag og inngår avtaler på konkrete områder:

  • Distribusjon av TV og radio via tredjepart
  • Bruk av TV, radio og musikk i undervisning
  • NRK-arkivet og annen bruk i arkiv, bibliotek og museer
  • Fordeler statlig kompensasjon for lovlig privatkopiering

Vederlagene som kreves inn fordeles til medlemsorganisasjonene som forestår videre utbetaling til rettighetshaverne.

TONO www.tono.no

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 26 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret i Norge. Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte verk.