Informasjonssentral for opphavsrett og klarering

Ønsker du å bruke musikk, film, tekst eller bilder? Lurer du på hvilke regler som gjelder? Clara viser vei og forteller.

Kort og godt
Ord og begreper
Om Clara
British Flag - English pages
 
OG 
 

Guiden leder deg til informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale (VERKSTYPER) og aktuelle former for bruk (BRUKSMÅTER).

Vederlag blir til nye verk

Forvaltnings-organisasjonene fordeler vederlag til rettighetshavere individuelt eller kollektivt. Slik skapes nye verk som kommer allmennheten til gode. Les mer

Du kan kopiere privat

Det er lov å kopiere til privat bruk. Dette er en viktig del av avveiningen mellom opphavsmennenes rettigheter og den enkelte borgers interesser. Les mer

Bruk av verk i skolen

Skolene har spesielle behov for lett tilgang til åndsverk. Både åndsverkloven og ulike avtaler tar hensyn til disse behovene. Les mer

Tips til bibliotekaren

Som bibliotekar forholder du deg daglig til åndsverk og opphavsrett. Vi har samlet en del tips for deg. Les mer

www.fono.no www.bono.no www.gramo.no www.kopinor.no www.norwaco.no www.tono.no